2016

XV OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM W RAMACH KAMPANII CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM
2016

W dniu 15 czerwca 2016 r. już po raz 9 spotykaliśmy się w Teatrze Ziemi Rybnickiej na wspólnym czytaniu!!!

Dlaczego?
Naukowcy i praktycy zgodnie twierdzą, że czytanie dziecku na głos uczy je języka i myślenia, rozwija pamięć i wyobraźnię, przynosi wiedzę i wzorce dobrych zachowań. Czytanie na głos kilkulatkowi pozwala mu zrozumieć siebie i świat, uczy dzieci odróżniania dobra od zła i zachęca do refleksji nad konsekwencjami własnych słów i czynów. Jest to szczególnie ważne w dzisiejszym świecie, zdominowanym przez agresywne wzorce masowej kultury i pogoń za pieniądzem.

Uczestnikami były dzieci z opiekunami ze szkół podstawowych: Szkoła nr 5, 11, 34 w Rybniku i Szkoła Podstawowa z Jejkowic.

Zaproszeni goście do czytania:
Piotr Kuczera – Prezydent Miasta Rybnika
Joanna Rzymanek – Dyrektor Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Czerwionce-Leszczynach
Jan Bochenek – Wicedyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Rybniku
Stanisława Adamek – Dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rybniku
Adam Drewniok – gitara basowa zespołu Carrantuohill
Jadwiga Demczuk-Bronowska – dyrektor artystyczna Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Artystycznej (OFPA)
Arkadiusz Żabka – dziennikarz Radia 90
Anna Karkoszka – oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Rybniku

Przez czas trwania imprezy Rybnicki Rybek oraz maskotki Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku zabawiały dzieci, a na zakończenie był występ artystyczny.
Występ przygotowany przez SP 11 w Rybniku pod opieką p. Marzeny Czerwińskiej-Konsek – śpiew, p. Ewa Barska – choreografia taneczna.
Konferansjerem tegorocznej imprezy był p. Mieczysław Błaszczyk – Kierownik Klubu Kultury Harcówka TZR.