Pracownicy

Pracownicy biblioteki

Kierownik mgr Anna Węgrzyn – nauczyciel bibliotekarz
e-mail: a.wegrzyn@wom.edu.pl
mgr Justyna Miłkowska – nauczyciel bibliotekarz
e-mail: j.milkowska@wom.edu.pl
mgr Małgorzata Kokot – nauczyciel bibliotekarz
e-mail: m.kokot@wom.edu.pl
mgr Justyna Jankowska – nauczyciel bibliotekarz
e-mail: j.jankowska@wom.edu.pl
mgr Katarzyna Gozdawa-Grajewska – nauczyciel bibliotekarz
e-mail: kgrajewska@wom.edu.pl
mgr Sabina Frost – nauczyciel bibliotekarz
mgr Jolanta Świątek-Gruszka