Aktualności

Biblioteka czynna:
Poniedziałek 8.00-18.00
Wtorek 8.00-18.00
Środa 8.00-18.00
Czwartek 8.00-18.00
Piątek 8.00-15.00
Sobota 9.00-13.00

Konkurs na lapbook patriotyczny rozstrzygnięty!!!

Dnia 9 listopada o godz. 10.00 w siedzibie RODNiIP “WOM” w Rybniku zebrała się komisja oceniająca nadesłane w konkursie prace. Zadanie było trudne, bo lapbooki zaskakiwały kreatywnością, treścią i formą. W końcu, po burzliwych obradach, decyzją komisji przyznano I, II i III miejsce w każdej grupie wiekowej oraz wyróżnienia.


Przedstawicielki RODN I IP “WOM” w Rybniku – Pani Anna Węgrzyn i Pani Małgorzata Kokot – uczestniczyły w I Śląskim Konwencie Klimatycznym “Climate-Con 2021” w Katowicach.
Celem tej konferencji jest edukacja i podniesienie świadomości w zakresie poprawy jakości powietrza – zarówno w samorządach, jak i w społeczeństwie. Z uwagi na problem złej jakości powietrza w Polsce wydarzenie w głównej mierze skupia się na tematach związanych z poprawą jakości powietrza. Tematyka poprawy jakości powietrza jest prezentowana w szerszym ujęciu, tj. w kontekście wyzwań, przed którymi stoją miasta i regiony dążąc do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do 2030 i 2050r., a także w kontekście zmian klimatu.

Zajęcia biblioterapeutyczne dla uczniów klasy III SP nr 9 w Rybniku “Tolerancja”

Zajęcia biblioterapeutyczne dla uczniów klasy I SP nr 9 w Rybniku “Jak poradzić sobie ze złością?”

W dniach 25-26.10.2021 r. odbyło się szkolenie dla nauczycieli “Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”. Jest to ogólnopolski program profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia. Jego celem jest rozwijanie w dzieciach podstawowych umiejętności społecznych i emocjonalnych oraz przygotowanie do radzenia sobie z trudnościami. Korzystając z założeń psychologii pozytywnej, sformułowanych przez amerykańskiego psychologa Martina E.P. Seligmana, przyjęto, że optymizmu można się nauczyć, a postawa optymizmu może prowadzić do szczęśliwego i satysfakcjonującego życia.
 Trenerki: Małgorzata Kokot i Anna Węgrzyn

Na konkurs wpłynęło 67 prac młodych twórców.
Organizatorem konkursu były: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rybniku i Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej “WOM” w Rybniku. Uczestnikiem konkursu mogło być każde dziecko z klas 1 – 8 szkoły podstawowej z województwa śląskiego, a nagrody przyznano w dwóch kategoriach wiekowych – uczniom z klas 1 – 3 i uczniom z klas 4 – 8.Miesiąc Bibliotek Szkolnych został ustanowiony przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (International Association of School Librarianship).
Październik to Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych (ISLM) , coroczne święto bibliotek szkolnych na całym świecie. W tym roku odbywa się pod hasłem „Fairy Tales and Folk Tales around the World”, czyli „Baśnie i legendy z całego świata”. Linia „ Dawno, dawno temu. . . ” od razu przenosi nas do magicznego świata książek, dzięki któremu możemy zajrzeć w życie wróżek, goblinów i nie tylko. Są historie przekazywane z wielu pokoleń o przeszłości, które uczą nas o ludzkich wartościach i kulturze. To wyjątkowy czas dla bibliotek szkolnych i ich czytelników do pokazania atrakcyjności i wartości tego miejsca oraz korzyści płynących z czytania.
Organizatorzy przygotowali materiały w postaci:
(materiały w jęz. angielskim)
Zapraszamy do organizowania ciekawych akcji włączając w nie uczniów i nauczycieli.
“Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej

była lekturą jubileuszowej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania. Z tej okazji w czytelni naszej biblioteki udział wzięli uczniowie Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku z opiekunami oraz zaproszeni goście.