Oferta edukacyjna

Informacje organizacyjne:

 1. Zajęcia prowadzone są przez pracowników PBW i realizowane w siedzibie biblioteki: Rybnik, ul. Chrobrego 27.
 2. Termin, tematykę zajęć i liczebność grupy należy uzgodnić co najmniej na dwa tygodnie przed planowanymi zajęciami.
 3. Istnieje możliwość przeprowadzenia niektórych zajęć w placówce (przedszkole, szkoła).
 4. Zastrzegamy sobie prawo przełożenia terminu zajęć z przyczyn niezależnych.
 5. W przypadku odwołania zajęć przez nauczyciela konieczne jest powiadomienie bibliotekarza co najmniej na dzień przed zajęciami.

Zajęcia dla przedszkoli – wychowanie przedszkolne

 1. Teatrzyk Kamishibai – zajęcia z teatrem ilustracji, ok. 30 minut.
 2. Moje Życie to pasja, W zakładce ukryty jest zawód – program z preorientacji zawodowej dla dzieci w wieku 4-6 lat, około 30 minut.
 3. Czytamy Misia Uszatka (Choinka, Bałwanek, Wiosenny dzwonek, Tam gdzie jest przyjaźń jest radość, Dobrze mieć przyjaciela, Sport to zdrowie) – program z elementami edukacji przyrodniczej, zdrowotnej i kulturowej dla dzieci w wieku 3-6 lat, około 30 minut.
 4. Tajemnice pszczół – zajęcia dla dzieci 3-6 letnich, około 30 minut.
 5. Co ciekawego kryje biblioteka? – wycieczka pozwalająca dzieciom poznać w atrakcyjny sposób bibliotekę, ok. 30 minut.
 6. Wspólne czytanie w ramach ogólnopolskiej akcji Cała Polska czyta dzieciom.

Szkoła podstawowa (klasy 1-3)

 1. Zajęcia z biblioterapii – cykl zajęć warsztatowych, poruszających problemy wieku dziecięcego, np.: odrzucenie, tolerancja, przyjaźń, strach, jak radzić sobie ze złością – około 45-60 minut.
 2. Od papirusa do e-booka – zajęcia z historii książki, około 45 minut.
 3. Historia książki – zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej, około 45 minut.
 4. Wspólne czytanie w ramach ogólnopolskiej akcji Cała Polska czyta dzieciom.
 5. Teatrzyk Kamishibai – zajęcia z teatrem ilustracji, ok. 45 minut.
 6. Co ciekawego kryje biblioteka? – wycieczka pozwalająca dzieciom poznać w atrakcyjny sposób bibliotekę, ok. 45 minut.
 7. Wszyscy dla wszystkich, Gdy będę większy to… – program z preorientacji zawodowej dla uczniów, około 45 minut.
 8. Poznajemy bibliotekę pedagogiczną – lekcja biblioteczna, około 45 minut.

Szkoła podstawowa (klasy 4 -8)

 1. Zajęcia z biblioterapii – cykl zajęć warsztatowych, poruszających problemy wieku szkolnego, np.: odrzucenie, złość, przyjaźń, emocje, nieśmiałość, tolerancja – około 45-60 minut.
 2. Co ciekawego kryje biblioteka? – wycieczka pozwalająca dzieciom poznać w atrakcyjny sposób bibliotekę, ok. 45 minut.
 3. Poznajemy bibliotekę pedagogiczną – lekcja biblioteczna, około 45 minut.
 4. Kultura słowa – poprawność językowa – sprawne pisanie i mowa – zajęcia warsztatowe, około 45 minut.
 5. Czasopisma w bibliotece pedagogicznej – lekcja biblioteczna, około 45 minut.
 6. Wspólne czytanie w ramach ogólnopolskiej akcji Cała Polska czyta dzieciom.
 7. Bezpieczeństwo w Internecie (prywatność, cyberprzemoc, uzależnienia) – zajęcia warsztatowe, około 45 minut.
 8. Od kamienia do kodeksu czyli historia książki rękopiśmiennej – zajęcia warsztatowe, około 45 minut.
 9. Specyfika i warsztat informacyjny biblioteki pedagogicznej – zajęcia warsztatowe, około 60 minut.
 10. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania – wspólne czytanie wybranych fragmentów utworów literackich.

Szkoły ponadpodstawowe

 1. Narodowe Czytaniewspólne czytanie wybranych fragmentów utworów literackich.
 2. Specyfika i warsztat informacyjny biblioteki pedagogicznej – zajęcia warsztatowe, około 60 minut.
 3. Korzystanie z katalogu komputerowego biblioteki pedagogicznej – zajęcia warsztatowe, około 60 minut.
 4. Czasopisma w bibliotece pedagogicznej – lekcja biblioteczna, około 45 minut.
 5. Warsztat informacyjny biblioteki pedagogicznej – lekcja biblioteczna, około 45 minut.

Studenci

 1. Praktyki studenckiepoznanie pracy wszystkich wydziałów, realizacja programu praktyk, opieka nad studentami.
 2. Korzystanie z katalogu komputerowego biblioteki pedagogicznej; tworzenie bibliografii załącznikowej.

Nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, rada pedagogiczna

 1. Lapbook książka na kolanach czyli kreatywne metody pracy warsztatowej  – zajęcia warsztatowe dla zainteresowanych nauczycieli.
 2. Papierowy teatr Kamishibai warsztaty z teatrem ilustracji dla nauczycieli bibliotekarzy, polonistów, wychowawców świetlic.
 3. Prawo autorskie w szkole i bibliotece szkolnej – szkolenie dla zainteresowanych nauczycieli.
 4. Dzieła osierocone w prawie autorskim – szkolenie.
 5. Opracowanie książki z dokumentem towarzyszącym – zajęcia warsztatowe dla nauczycieli bibliotekarzy.
 6. Zabawy z wełną – wykorzystanie wełny do zajęć terapeutycznych i plastycznych, zajęcia warsztatowe dla zainteresowanych nauczycieli.
 7. Praca z książką i czytelnikami – zajęcia warsztatowe dla zainteresowanych nauczycieli.
 8. Biblioterapia w pracy nauczyciela – zajęcia warsztatowe dla zainteresowanych nauczycieli.
 9. Warsztaty z zakresu TIK:
 • Voki – awatar w sieci,
 • Animoto – krótki film ze zdjęć,
 • Blabberize mówiące zdjęcie,
 • Tagxedo – chmura wyrazów,
 • Story Jumper – wirtualna książeczka,
 • ToonyTool mini komiks,
 • Photo Story 3 dla Windows – tworzenie multimedialnych pokazów zdjęć.

Nauczycielom proponujemy:

 • Bogaty księgozbiór psychologiczny i pedagogiczny,
 • Możliwość zgłaszania propozycji dotyczących wzbogacania księgozbioru,
 • Możliwość zamawiania tematycznych zestawień bibliograficznych,
 • Możliwość prezentowania twórczości nauczycieli, uczniów i podopiecznych placówek oświatowo-wychowawczych, również prac pokonkursowych.

Konsultacje dla nauczycieli bibliotekarzy:

 • Gromadzenie, opracowanie, selekcja i ubytkowanie zbiorów oraz skontrum w bibliotece,
 • Opracowanie zbiorów audiowizualnych,
 • Opracowanie czasopism, bibliografia,
 • Udostępnianie i przechowywanie zbiorów oraz praca z czytelnikiem.

Sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli

Zajęcia dla wszystkich

 1. Obsługa programu Movie Maker.
 2. Edycja programu Microsoft Word.
 3. Cykl zajęć Muzyka uratuje poezję – sylwetki twórców z kręgu poezji śpiewanej.