2010

IX OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM W RAMACH KAMPANII CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM
2010
Po raz trzeci nasza biblioteka wspólnie z Rybnickim Centrum Kultury zorganizowała imprezę dla dzieci pod ogólnopolskim hasłem “Cała Polska Czyta Dzieciom”. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas II: SP nr 5, SP nr 12,
SP nr 11, SP nr 32 wraz z nauczycielami oraz zaproszeni goście:
Wiceminister MEN – Krystyna Szumilas
Wicedyrektor Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego – Ewa Baran
Wiceprezydent miasta – Joanna Kryszczyszyn
Producent filmowy – Janusz Rzymanek
Trener KK ROW – Mirosław Orczyk
Historyk, autor książek o Rybniku – Marek Szołtysek
Dyrektor SP nr 11 – Aleksandra Morgała
Przewodniczący Rady Miasta – Stanisław Jaszczuk

Gości powitał Wicedyrektor RODN i IP „WOM” w Rybniku Adam Kapias. Imprezę prowadził dyrektor RCK Adam Świerczyna. Zaproszeni goście głośno czytali wiersze Jana Brzechwy i Danuty Wawiłow oraz fragmenty książki o przygodach misia Paddingtona. Wystąpił zespół wokalny “Dominanta”. Nauczyciele wraz z dziećmi przygotowali występy artystyczne. Odbył się konkurs z nagrodami. Ponadto każde dziecko otrzymało słodki poczęstunek.
Celem akcji było zachęcenie wychowawców, rodziców i innych dorosłych do codziennego czytania dzieciom, a także rozbudzenie motywacji czytania książek, dzięki którym odkrywamy świat, poznajemy ludzi oraz siebie.