Pracownicy

Pracownicy biblioteki

Kierownik mgr Anna Węgrzyn – nauczyciel bibliotekarz
e-mail: a.wegrzyn@wom.edu.pl

mgr Justyna Miłkowska – nauczyciel bibliotekarz
e-mail: j.milkowska@wom.edu.pl

mgr Małgorzata Kokot – nauczyciel bibliotekarz
e-mail: m.kokot@wom.edu.pl

mgr Justyna Jankowska – nauczyciel bibliotekarz
e-mail: j.jankowska@wom.edu.pl

mgr Katarzyna Gozdawa-Grajewska – nauczyciel bibliotekarz
e-mail: k.grajewska@wom.edu.pl

mgr Barbara Pak – nauczyciel bibliotekarz
e-mail: b.pak@wom.edu.pl