Archiwum

Wydarzenia w bibliotece

————————————————————————————–

 Sieć współpracy


Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rybniku zaprasza nauczycieli bibliotekarzy oraz nauczycieli różnych przedmiotów, zainteresowanych wykorzystaniem form promocji czytelnictwa, do udziału w spotkaniach sieci współpracy i samokształcenia “Inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej”.Osoby zainteresowane sieciowaniem zapraszamy na pierwsze spotkanie, które odbędzie się 5 grudnia 2016 r. o godz. 1530
w PBW przy ulicy Chrobrego 27.Miejsce : PBW Rybnik, ul. Chrobrego 27.
Zgłoszenia pod nr tel. 32 42 22 059.
Ilość miejsc ograniczona.
Koszt: bezpłatne.

————————————————————————————–

Konferencja

Dnia 03-12-2016 r. w Rybnickim Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Ekonomicznego odbyła się konferencja“Nauka czytania krok po kroku – przegląd metod polskich i nie tylko”.

 

Konferencja

Dnia 28-09-2016 r. w Rybnickim Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Ekonomicznego odbyła się konferencja poświęcona życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza.

 

 

Dzień Głośnego Czytania

Dnia 29 września obchodzimy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, który został ustanowiony w 2001 roku z inicjatywy Polskiej Izby Książki. Z tej okazji czytaliśmy bajki w dwóch oddziałach Przedszkola nr 1 w Rybniku.

 

NARODOWE CZYTANIE “QUO VADIS”

Dnia 3 września 2016 r. na rynku w Rybniku odbyło się Narodowe Czytanie “Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza.Organizatorem czytania w Rybniku była Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna.

 

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa

1. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży.
2. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach.
3. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez angażowanie pracodawców w proces dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

 

W dniach 08-15 maja będzie XIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek.
Hasło tegorocznej edycji “Biblioteka Inspiruje”

Spotkanie w ramach sieci współpracy “Tworzenie scenariuszy zajęć w oparciu o ciekawe książki dla dzieci” – 09.05.Lekcja biblioteczna dla przedszkolaków.

Wystawa Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich.

Wystawa prac międzyszkolnego konkursu na PLAKAT promujący twórczość Henryka Sienkiewicza.

Akcja – uwalniamy książki! zapraszamy czytelników do wymiany książek w godz. pracy biblioteki.

Amnestia – 09-14.05. 2016 r.


W roku szkolnym 2015/2016 odbyły się zajęcia biblioterapeutyczne.
Uczestnikami byli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Rybniku.
Zajęcia prowadziła nauczyciel bibliotekarz – Helena Ratajczak.


W dniu 10 marca 2016 r. w naszej bibliotece odbył się finał konkursu “Ekslibris – logo Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku”.


Serdecznie zapraszamy na wystawę “Tak jak Guido Daniele” oraz “Mozaika”
uczestników pracowni plastycznej ABSTRAKCJA z ogniska pracy pozaszkolnej zespół “Przygoda” w Rybniku, pod kierunkiem pani Krystyny Komorowskiej.
Wystawa czynna od 11 stycznia do 29 lutego 2016 r. w godzinach pracy biblioteki.


W roku szkolnym 2015/2016 odbyły się zajęcia biblioterapeutyczne.
W spotkaniach uczestniczyli uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rybniku.
Zajęcia prowadziła nauczyciel bibliotekarz – Justyna Miłkowska.


Dnia 5 listopada 2015 r. w naszej bibliotece odbyło się zebranie nauczycieli bibliotekarzy TNBSP o/Rybnik.


NARODOWE CZYTANIE “LALKI”

Dnia 5 września 2015 r. na Placu przed Bazyliką wspólnie z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Rybniku oraz naszą filią w Raciborzu czytaliśmy “Lalkę” Bolesława Prusa.

Organizatorem Narodowego Czytania w Rybniku była Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna.


Konferencja metodyczna Wydawnictwa Szkolnego PBW

“Matematyka pod lupą”

12 maja 2015 r. w naszej bibliotece odbyła się konferencja dla nauczycieli wychowania przedszkolnego.


Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2014/2015

1. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na 1-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego.

2. Podniesienie jakości kształcenia ponadgimnazjalnego w zakresie umiejętności określonych w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności w zakresie matematyki.

3. Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach.

4. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

zobacz dokument


Dnia 24 marca 2015 roku w naszej bibliotece odbyło się spotkanie TNBSP o/Rybnik nauczycieli bibliotekarzy naszego regionu.


Dnia 12 lutego 2015 r. odbyły się warsztaty “Photo Story 3 dla Windows”.


20 stycznia 2015 r. odbyło się kolędowanie w bibliotece pedagogicznej w Rybniku. W budynku biblioteki, który istnieje od 1986 roku, impreza muzyczna o takim charakterze odbyła się po raz pierwszy. W spotkaniu uczestniczyli: Łucja Stawarska – dyrektor Stowarzyszenia Ognisk Muzycznych w Rybniku, dr Anita Szczepan – dyrektor Szkoły Językowej MAKANI w Rybniku, Urszula Grzonka – kierownik biura terenowego NSZZ Solidarność w Rybniku oraz zaproszeni goście i pracownicy biblioteki.
Wychowankowie Stowarzyszenia Ognisk Muzycznych w Rybniku zaszczycili swoimi występami, niektórzy goście indywidualnie śpiewali kolędy, a na koniec odbyło się wspólne kolędowanie.
Imprezę prowadziła Helena Ratajczak.

Tutaj fotorelacja kliknij


Dnia 06 grudnia 2014 r. w naszej bibliotece odbyły się warsztaty plastyczne “Kartki świąteczne”. Warsztaty prowadziła Pani Elżbieta Dworowy nauczyciel ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Rybniku.


Z radością informuję, że akcja

„Podaruj książkę. Pomóż stworzyć biblioteczkę szpitalną”

przeprowadzona w dniach 13.10.2014 – 28.11.2014 w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rybniku przyniosła ponad 2000 książek.
Zostały one przekazane na oddział pediatria i chirurgia dziecięca w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku.
Do sukcesu tej akcji przyczyniły się szkoły, przedszkola, placówki oświatowe oraz osoby prywatne naszego regionu.
Wszystkim darczyńcom oraz osobom zaangażowanym w tę akcję przekazuję serdeczne podziękowania.
Książki z pewnością będą miłym upominkiem i pomogą najmłodszym
i tym trochę starszym pacjentom radośniej spędzić smutny czas pobytu na oddziale.
Bardzo dziękuję za piękny gest.
Pozdrawiam.
Koordynator akcji: Katarzyna Gozdawa-Grajewska


Dnia 18 listopada 2014 r. odbyła się konferencja dla nauczycieli bibliotekarzy “Czytanie łączy”, która została zorganizowana z okazji Roku Czytelnika przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Rybniku i Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Rybniku.

Przebieg konferencji
1. Rola Towarzystwa Czytelni Ludowych w edukacji pozaszkolnej społeczeństwa Górnego Śląska na początku XX wieku – dr Aldona Urbanek (RODNiIP WOM – Rybnik)


2. Bajkoterapia – magiczna moc bajek i opowiadań – mgr Daria Gwiżdż (Przedszkole nr 12 Jastrzębie Zdrój)


3. Jak jedna książka łączy całą szkołę, czyli turnieje klas w Urszulankach – mgr Gabriela Bonk (Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku)


4.Wystawy i gazetki – narzędziem promocji biblioteki i zbiorów – mgr Jolanta Świątek-Gruszka (PBW Filia w Raciborzu)


5. Moda na czytanie – mgr Bogusława Jankowska (Zespół Szkól nr 3 Czerwionka-Leszczyny)


6. Rybnik czyta dzieciom. Działania liderów PBW w Rybniku – mgr Anna Węgrzyn, mgr Katarzyna Gozdawa-Grajewska (PBW w Rybniku)


7. Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy z czytelnikiem – mgr Anna Urbaniak (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rybniku)


8. Muzyka uratuje poezję czyli rzecz o tym jak poezja połączyła pokolenia – mgr Justyna Jankowska (PBW w Rybniku)


9. Brytyjska oferta wydawnicza dla dzieci i młodzieży – Sylwia Jankowska-Pasterny (przedstawicielka wydawnictwa Usborne)

Sponsorzy konferencji, którym serdecznie dziękujemy:

Urząd Marszałkowski Katowice,
Urząd Miasta Rybnik,
Księgarnia Orbita Rybnik,
Muzeum Rybnik,
Starostwo Powiatowe Rybnik,
Wydawnictwo AMUN Racibórz,
Wydawnictwo Agencji SUKURS Warszawa,
Urząd Miasta Racibórz,
Raciborskie Centrum Informacji,
PTTK Racibórz.

Materiały konferencyjne


W dniach 13.10.2014 – 28.11.2014 odbędzie się zbiórka książek dla dzieci i młodzieży przebywających w szpitalu w Rybniku.

POMÓŻ STWORZYĆ BIBLIOTECZKĘ SZPITALNĄ


W dniu 15 października 2014 r. odbyła się konferencja
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci”


Dnia 7 października 2014 roku w naszej bibliotece odbyło się spotkanie TNBSP o/Rybnik nauczycieli bibliotekarzy naszego regionu.


W dniu 11 września 2014 r. w naszej bibliotece odbyła się konferencja “HENRYK SŁAWIK – ZAPOMNIANY BOHATER NASZYCH CZASÓW”. Prowadził Marcin Boratyn, kierownik Galerii Historii Miasta w Jastrzębiu-Zdroju.


Dnia 5 września 2014 r. pracownicy biblioteki oraz podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej wraz z opiekunami czytali wybrane fragmentyTrylogii Henryka Sienkiewicza.


W dniu 19 marca 2014 r. TNBSP o/Rybnik ogłosiło konkurs fotograficzny “Z książką mi do twarzy”


regulaminW dniu 05 kwietnia 2014 r. w naszej bibliotece odbyły się warsztaty plastyczne“Wielkanocno-wiosenne inspiracje Card in a box” . Warsztaty prowadziła Pani Elżbieta Dworowy nauczyciel ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Rybniku.


27 marca 2014 roku w naszej bibliotece odbyło się szkolenie dla nauczycieli “Komunikacja interpersonalna : nauczyciel-uczeń trudny.
Szkolenie poprowadziła P. Anna Naruszewicz-Studnik z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Rybniku.


W dniu 8 lutego 2014 r. w naszej bibliotece odbyły się warsztaty plastyczne “Pakowane z przesłaniem pudełka i pudełeczka”. Warsztaty prowadziła Pani Elżbieta Dworowy nauczyciel ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Rybniku.


We wtorek 14 stycznia 2014 r. o godz. 16.00 w czytelni naszej biblioteki odbyło się zebranie nauczycieli Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oddział Rybnik.


PODZIĘKOWANIE

Serdeczne podziękowania dla Wszystkich Darczyńców, którzy wzięli udział w Akcji “Podziel się książkami” prowadzonej przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Rybniku w dniach od 15 listopada do 20 grudnia 2013 r.
Do akcji włączyły się szkoły naszego regionu oraz osoby prywatne.
Zbiórka książek spotkała się z bardzo dużym odzewem.
Cieszy nas ogromnie tak wielkie zainteresowanie i mamy nadzieję na dalszą współpracę w podobnych akcjach charytatywnych.
Bez Waszej pomocy i życzliwości nie byłoby możliwe wzbogacenie zbiorów biblioteki Domu Pomocy Społecznej w Rybniku.
Książki zostały przekazane dla Domu Pomocy Społecznej w Rybniku.
Książek przekazanych dla DPS-u jest ok. 1500 egzemplarzy.
Tematyka w większości to beletrystyka, romanse ale były też książki historyczne, albumy, religia, poradniki np. medyczne.
Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy!


W dniu 11 grudnia 2013 r. o godz. 15.00 w naszej bibliotece odbyły się warsztaty plastyczne dla nauczycieli.
Zajęcia prowadzili trenerzy z “Osikowej Doliny”.


ZBIÓRKA KSIĄŻEK

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rybniku organizuje zbiórkę książek dla mieszkańców Miejskiego Domu Pomocy Społecznej
w Rybniku przy ul. Żużlowej 25.
Prawie każdy z nas ma w domu książki, które – przeczytane – bezużytecznie zalegają na półkach. Przekazując je mieszkańcom MDPS możemy sprawić wiele radości. Zwłaszcza dziś, kiedy książki
w księgarniach są drogie i nie wszystkich stać na ich zakup.

W siedzibie placówki Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku przy ul. Chrobrego 27 zbieramy książki nowe oraz używane,
ale w dobrym stanie, które zostaną przekazane mieszkańcom domu pomocy społecznej.
Zbiórka potrwa do 20 grudnia 2013 r. w godzinach pracy biblioteki.


W dniu 23 listopada 2013 r. w naszej bibliotece odbyły się warsztaty plastyczne “Jesienne scrapowanie”.
Warsztaty prowadziła P. Elżbieta Dworowy – nauczyciel SP 1 w Rybniku.


We wtorek 22 października 2013 r. o godz. 16.30 w czytelni naszej biblioteki odbyło sie zebranie TNBSP o/Rybnik.


13 maja 2013 r. w naszej bibliotece odbyło się szkolenie dla nauczycieli bibliotekarzy
“Katalogowanie książek z dołączoną płytą CD/DVD”
.
Szkolenie prowadziła p. Justyna Jankowska.


Tydzień Bibliotek 2013
W naszej bibliotece:

08 – 15 maja 2013 br. AMNESTIA.
W tych dniach nie pobieramy opłat za zwłokę!
Wystawa “Rok 2013 Rokiem Juliana Tuwima”.
W tym tygodniu odbędzie się też szkolenie dla bibliotekarzy “Katalogowanie książek z dołączoną płytą CD/DVD”, WDN oraz zajęcia biblioterapeutyczne dla uczniów SP 1 w Rybniku.


22 kwietnia 2013 r. w naszej bibliotece odbyły się warsztaty plastyczne

“Kartki w technice quilling”.
Warsztay poprowadziła p. Anna Wołowiec.
 


W dniu 14 marca 2013 roku o godz. 16.00 w naszej bibliotece odbyło się Walne Zebranie nauczycieli bibliotekarzy.

 


Dnia 28 lutego 2013 r. o godz. 16.00 w naszej bibliotece odbyły się warsztaty plastyczne “Papierowa wiklina”.
W warsztatach prowadzonych przez p. Adrianę Kowalczyk uczestniczyli nauczyciele Rybnika i okolic.

 


“Wolontariusze są wśród nas” wystawa prac konkursu ogłoszonego z okazji Roku Janusza Korczaka i Piotra Skargi. Organizatorami konkursu byli: TNBSP oddział w Rybniku oraz Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku.
Prace wykonali uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Rybnika oraz powiatu rybnickiego. Szczegóły na stronie www.rybnik.pl/bsip/wolontariat.htm
Wystawę można było oglądać w dniach od 25 lutego do 15 marca 2013 r. w godzinach pracy biblioteki.

 


Dnia 5 grudnia 2012 r. w naszej bibliotece odbył sie finisaż warsztatów plastycznych “Późne lato”. Zajęcia plastyczne zostały przeprowadzone przez malarkę Brygidę Przybyła w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół i Wychowanków Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku “Dla dobra”.
W spotkaniu uczestniczyli: prezes Stowarzyszenia “Dla Dobra” p. Bożena Musioł, zaproszeni goście, uczniowie szkół specjalnych podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Rybnika i Czerwionki-Leszczyn wraz z opiekunami.
Wystawę prac plastycznych można oglądać do 5 stycznia 2013 r.
w naszej placówce w godzinach otwarcia.
Jednocześnie w bibliotece zostały wyeksponowane pastele Brygidy Przybyły“Późne lato”. Zapraszamy!

 

 


Dnia 8 listopada 2012 r. w naszej bibliotece odbyło się spotkanie nauczycieli bibliotekarzy Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział
w Rybniku. Punktem szkoleniowym był pokaz z zakresu ebooków i audiobooków.

 

 


Zapraszamy na wystawę “Poezją malowane”.
Ekspozycja to prace uczniów biorących udział w międzyszkolnym konkursie.
Organizatorzy konkursu: ZS nr 6 w Rybniku, ul. Małachowskiego 145 oraz Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków ZS nr 6 w Rybniku
– DLA DOBRA.

Wystawa będzie czynna w dn. 29.10.2012 – 24.11.2012
w godzinach pracy biblioteki.
 

 


Spotkanie z Podinspektorem
Dnia 25 października 2012 r. w czytelni naszej biblioteki odbyło się spotkanie z Podinspektorem Krzysztofem Kazkiem – pełniącym obowiązki pełnomocnika Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele i wychowawcy rybnickich oraz okolicznych szkół.
Tematem spotkania było “Ochrona dziecka w kontekście zagrożeń związanych z przemocą i prostytucją.”

 

 


Spotkanie autorskie i otwarcie wystawy


28 września 2012 r. w naszej bibliotece odbyło się spotkanie autorskie połączone z otwarciem wystawy “Piórem i pędzlem” z panią Jadwigą Manderą, poetką i malarką.
Pani Jadwiga jest autorką poezji: “Wiersze”, “Dałeś mi” oraz
“To nie ja”. Za utwór “Czarne skórzane rękawiczki” otrzymała nagrodę literacką Oficyny Wydawniczej TAD w Warszawie.
Artystka jest autorką książeczek dla dzieci o Karolince – małej ślązaczce oraz “W ciszy więcej usłyszysz kochanie”.
Napisała również minipodręcznik dobrych manier “Proszę, dziękuję, przepraszam”.
Jest współautorką wydawnictwa historycznego
“Poczet polskich królowych i księżnych”.
Drugą wielka pasją artystki jest malarstwo. Wśród obrazów są kolorowe kwiaty, bukiety, martwa natura, portrety kobiet śląskich w regionalnych strojach oraz królowe i księżne.
Na spotkaniu autorka pięknie recytowała swoją poezję, opowiadała o podróżach i pasjach. Uczestnicy spotkania z wielka uwagą słuchali oraz podziwili oryginalne obrazy.
Poetka zaznaczyła, że spotkań z poezją odbywa się coraz mniej i dlatego takie spotkania sa bardzo cenne.

 

 


WYSTAWA GRAFIK WYCHOWANKÓW
Pracowni Plastycznej GiR-a

W Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rybniku jest otwarta wystawa grafik wychowanków Pracowni Plastycznej GiR-a.

Wystawę można zwiedzać od 10 maja do 22 czerwca 2012 roku. Można obejrzeć prace: Karoliny Bernackiej, Hanny Gibadło, Anny Krząkały, Małgorzaty Gans, Aleksandry Lubszczyk, Artura Bulejaka, Agaty Tytko, Barbary Albrecht, Aleksandry Lisowskiej i Danuty Podbioł.

Grupę młodych artystów prowadzi pani Milada Więckowska.
Dzięki jej uprzejmości ta wystawa została zorganizowana.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka zaprasza mieszkańców Rybnika do obejrzenia wystawy w godzinach pracy biblioteki.
Zainteresowanych pracownią Młodzieżowego Domu Kultury w Rybniku odsyłamy na stronę internetową: www.mdk.hg.pl

 

 


SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI „PROSTYTUCJA DZIECIĘCA”

10 maja 2012 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rybniku odbyło się spotkanie podinspektora Komendy Wojewódzkiej w Katowicach Krzysztofa Kazka z pedagogami Rybnika i okolic oraz z wychowawcami Domów Dziecka w Rybniku. Tematem spotkania była Prostytucja dziecięca. Temat istotny we współczesnym świecie zgromadził 32 uczestników szkolenia.
Pracownicy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej dziękują
pani Sabinie Horzeli – Piskule dziennikarce Gazety Rybnickiej za udział w imprezie.
Informacja o szkoleniu znajdzie się w najnowszym numerze Gazety Rybnickiej pod koniec maja 2012 r.

 

 


KONFERENCJA

W ramach „Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek” dnia 07 maja 2012 r.
w naszej bibliotece odbyła się konferencja, której tematem było
„Kto czyta ten żyje podwójnie”(cyt. Umberto Eco.)
W konferencji uczestniczyli nauczyciele regionu Rybnika.
Po powitaniu gości przez Panią kierownik Barbarę Pak, Pani Małgorzata Kokot przedstawiła gościom rys historyczny Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku.
Wśród zaproszonych prelegentów byli:
Pan Henryk Siedlaczek, który przybliżył wszystkim
„Rolę biblioteki w propagowaniu treści regionalnych”
.
Pan Norbert Niestolik przedstawił
„Świat ojczyzn lokalnych w literaturze dzieci i młodzieży”
oraz Pani Krystyna Kiereta, która w bardzo przejmujący sposób wygłosiła referat „Moim losem była śmierć pod śląskim niebem…” dotyczący życia Josepha von Eichendorffa.

 

 


SPOTKANIE Z NAUCZYCIELEM Z WYSP KANARYJSKICH

26 kwietnia 2012 r. w PBW w Rybniku odbyło się spotkanie z nauczycielem z Wysp Kanaryjskich.
Pan Jorge Manuel Vega Hernandez, przedstawił prezentację o Hiszpanii oraz opowiadał o szkolnictwie na Wyspach Kanaryjskich.
W spotkaniu uczestniczyli: dyrektor RODN i IP „WOM” w Rybniku
pan dr Roman Miruk – Mirski, przewodnicząca MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty pani Hanna Grzelec, kierownik PBW w Rybniku Barbara Pak, dyrektorzy rybnickich szkół oraz pracownicy biblioteki. Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze.
Tłumaczyli z języka hiszpańskiego na polski pani Magdalena Milej (pracownik Banku Millenium w Wodzisławiu Śl.) oraz Helena Ratajczak (pracownik PBW w Rybniku).


Dnia 19 kwietnia 2012 r.w naszej bibliotece odbyło się spotkanie z p. mgr Bogumiłą Sudykowską-Lazaj, pedagogiem terapeutą z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czerwionce-Leszczynach. Tematem spotkania były Specjalne potrzeby edukacyjne – aktualne normy i przepisy prawne. P. mgr Sudykowska-Lazaj przedstawiła obowiązujące uregulowania w tym zakresie, ponadto dla uczestników przygotowane zostało zestawienie bibliograficzne na temat
SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE
– wybór literatury dostępnej
w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rybniku.
Zestawienie jest dostępne na naszej stronie internetowej.

 

 


Pedagogiczna Biblioteka w Rybniku serdecznie zaprasza na WYSTAWĘ MALARSTWA JERZEGO CHRAPKA
Wystawa będzie czynna w dniach 15 stycznia 2012 – 15 luty 2012 roku.
 


2011
14 grudnia 2011 r. w PBW w Rybniku odbyły się warsztaty zatytułowane “Rola szkoły w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Prowadzący pan podinspektor Krzysztof Kazek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w interesujący sposób zapoznał nauczycieli rybnickich szkół z procedurami związanymi
z tzw. Niebieską Kartą.


Dnia 13 maja 2011 r.nauczyciele bibliotekarze brali udział w wyjeździe naukowo-szkoleniowym do Rogowa Opolskiego. Tam mieści się dział Zbiorów Zabytkowych i Specjalnych WBP w Opolu.
Wysłuchaliśmy prelekcji z pokazem wielu cennych egzemplarzy zbiorów: rękopisów, starodruków, grafiki i kartografii.
Zwiedziliśmy wystawę “Historia książki” oraz sale konferencyjne.
Był spacer po pięknym parku (z zapachem czosnku niedźwiedziowego
i rzadkimi gatunkami drzew np. miłorząb japoński) gdzie znajduje się grobowiec Haugwitzów i Dom po Kogutkiem.

Następnie udaliśmy się do Kamienia Śląskiego. Zwiedziliśmy kompleks pałacowo-parkowy. Poznaliśmy historię pałacu.
Odwiedziliśmy też piękne centrum sanatoryjno-wypoczynkowo-turystyczne utworzone w odbudowanych chlewniach i stajniach oraz park otaczający pałac.
Fotorelacja w wykonaniu naszej koleżanki Arlety.


Od września 2010 r. w naszej bibliotece odbywają się zajęcia biblioterapeutyczne realizowane w ramach programu
“Umiejętności społeczne uczniów”.
Założeniem programu są zajęcia z tekstem literackim oraz zabawy kształcące umiejętności społeczne uczniów.
W zajęciach biorą udział uczniowie z rybnickiego gimnazjum.


W dniu 24 lutego 2011 r. w naszej bibliotece odbyły się
warsztaty z doradztwa zawodowego

dla uczniów kl. VIa SP 1 w Rybniku.
Warsztaty w interesujący sposób poprowadziła pani Dorota Porwoł – nauczyciel doradztwa zawodowego z Zespołu Szkół Specjalnych w Rybniku.

 

 


Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka zaprasza na wystawę prac Pani Urszuli Macionczyk.
Prace wykonane są miniaturowym haftem krzyżykowym. Na haftowanych obrazach widać cienie, półcienie, fałdy, zmarszczki i załamania światła.
Artystka zajmuje się haftem od połowy lat siedemdziesiątych.
Tematyka prac zmienia się ciągle, gdyż temperament autorki, żywej i ciekawej poznawania świata nie pozwala trwać przy czymś stałym. Początkowo były to kwiaty , krajobrazy, twarze i postaci kobiece, zwierzęta. Obecnie wyszywa głównie pejzaże. W swoim dorobku ma również wielkie dzieła malarstwa, namalowane igłą i barwnymi nićmi. Są to między innymi obrazy Chełmońskiego, Da Vinci, Constable’a.
Swoją pasją zaraziła również członków rodziny – w dzieciństwie wyszywali także jej synowie, a obecnie zajmują się tym wnuczki.
Pani Urszula nie sprzedaje swoich prac, gdyż jest do nich zbyt przywiązana, ale bardzo często stanowią prezenty i pamiątki dla rodziny i znajomych. Pierwsza wystawa prac Pani Urszuli odbyła się w 2001 roku w żorskim klubie „Rebus”.
Wystawa w naszej bibliotece była czynna od 17 stycznia
do końca lutego 2011 roku, w godzinach pracy biblioteki.

ZAPRASZAMY


2010


Dnia 15 listopada 2010 roku w naszej bibliotece odbyło się spotkanie z nadkomisarzem Policji panem Krzysztofem Kazkiem.
W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele i pedagodzy rybnickich szkół.
Temat spotkania: Aspekty prawne związane z używaniem przez dzieci i młodzież środków odurzających.


9 listopada 2010 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rybniku odbył się wernisaż malarstwa
Brygidy Przybyły
„Zielona energia”.
Malarka zaprezentowała swoje nowe prace przesycone bogactwem barw, niezwykłą lekkością, ciepłem i grą świateł.
Większość prac to pejzaże rybnickie. Malarka podkreśla, że ziemia rybnicka nieprzerwanie dostarcza jej inspiracji twórczej. Chce również podjąć próby malowania różnymi technikami nowych tematów.
Wernisaż uświetnił występ utalentowanej gitarzystki
Aleksandry Sapok
– laureatki międzynarodowych konkursów.
Wystawa będzie czynna do 9 grudnia 2010 r.

Serdecznie zapraszamy.


22 października 2010 r. w naszej bibliotece odbyło się spotkanie z Paniami Danutą Krajczok, Ritą Hiltawską i Heleną Wróblewską, członkiniami Koła „Pikotki” w Rydułtowach, miłośniczkami i popularyzatorkami robótek ręcznych.
Zaprezentowano wyroby rękodzieła, wykonane techniką szydełkowania, haftu krzyżykowego, haftu płaskiego oraz robótki wykonane na drutach.
Zajęcia odbyły się w dwóch grupach: dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1
i dla osób dorosłych. Uczestnicy chętnie brali udział w zajęciach i z zapałem próbowali swoich sił, poznając podstawy technik rękodzielniczych pod okiem doświadczonych hafciarek.

 


Dnia 19 października 2010 r. w naszej bibliotece odbyło sie spotkanie Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich oddział w Rybniku.

 

 


Dnia 17 czerwca 2010 r. w naszej bibliotece gościliśmy panią Joannę Walisko – specjalistkę służb leśnych z Nadleśnictwa Rybnik.
W spotkaniu wzięła udział kl. IV SP nr 1 w Rybniku. Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali opowieści o zwierzętach zamieszkujących lasy w naszym regionie.

 


 


Dnia 14 czerwca 2010 r. o godz. 1300 w naszej bibliotece odbyło się uroczyste zakończenie konkursu “Biblioteka przyszłości”. Brali w nim udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. Wpłynęło 70 prac plastycznych i 12 prezentacji multimedialnych.
Laureatom nagrody wręczyli zaproszeni goście: wicedyrektor RODNiIP “WOM” w Rybniku – pan Adam Kapias oraz metodyk d/s bibliotek pani Romana Piecha. Pani Brygida Przybyła – malarka, członek komisji konkursowej – podkreśliła wysoki poziom nadesłanych prac, ciekawe pomysły i interesujące rozwiązania plastyczne.

 


 

Laureaci:

PRACE PLASTYCZNE
 

SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY I-III

I miejsce – Katarzyna Miłkowska SP nr 27 Rybnik,
II miejsce – Michał Bober SP nr 11 Rybnik,
III miejsce – Wiktoria Skrzypiec SP nr 11 Rybnik.

WYRÓŻNIENIA

– Wiktoria Wolny SP nr 12 Rybnik,
– Aleksandra Szypuła SP nr 11 Rybnik,
– Anna Starczewska SP nr 11 Rybnik.

SZKOŁY PODSTAWOWE KLASY IV-VI

I miejsce – Patrycja Droździel Sportowa SP nr 2 Radlin,
I miejsce – Klaudia Żymełka – Ognisko Pracy Pozaszkolnej Zespół Przygoda,
II miejsce – Tatiana Serebryanskaya SP nr 13 Żory,
III miejsce – Patryk Wojtkowski SP nr 18 Rybnik.

GIMNAZJA

I miejsce – Anna Kołowrot Gimnazjum nr 2 Rybnik,
II miejsce – Jolanta Gluza Gimnazjum nr 4 Żory,
II miejsce – Karolina Pustołka Gimnazjum nr 2 Rybnik,
III miejsce – Paulina Michalska Gimnazjum nr 4 Żory.

WYRÓŻNIENIA

– Patrycja Durczok Gimnazjum nr 12 Rybnik,
– Kamila Kunicka Gimnazjum nr 4 Żory.

PREZENTACJE MULTIMEDIALNE
 

SZKOŁY PODSTAWOWE

I miejsce – Przemysław Wencel SP nr 5 Czerwionka-Leszczyny kliknij,
II miejsce – Paweł Gajda – Zespół Szkół Sportowych nr 2 Radlin kliknij,
III miejsce – Marcin Wójcik – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 Rybnik kliknij.

GIMNAZJA

I miejsce – Bartosz Mitura Gimnazjum nr 2 Rybnik kliknij,
II miejsce – Marlena Pracz Gimnazjum nr 4 Rybnik kliknij.

WYRÓŻNIENIA

– Martyna Motyka Gimnazjum nr 4 Żory kliknij.


AKCJA ZBIERANIA KSIĄŻEK ZAKOŃCZONA

Pedagogiczna Biblioteka w Rybniku zakończyła akcję zbierania książek dla dzieci z Domu Dziecka w Rybniku.

Zebraliśmy łącznie 1207 książek, w tym: 616 bajek i baśni, 122 komiksy, 78 pozycji popularnonaukowych (encyklopedie, poradniki, atlasy) i 391 książek przygodowych, fantastycznych, lektur oraz 3 filmy DVD z bajkami
i 25 maskotek.

Szczegóły w załączniku. kliknij


Zbiórka książek dla Domu Dziecka w Rybniku

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rybniku ogłasza zbiórkę książek dla dzieci (bajki, komiksy, lektury szkolne, książki przygodowe i fantastyczne). Książki zostaną przekazane dzieciom z Domu Dziecka w Rybniku.

Wszystkich darczyńców prosimy o przekazywanie książek do naszej biblioteki na ul. Chrobrego 27 w Rybniku (tel. 0324222059).

Zbiórka będzie trwać od 1 grudnia 2009 r. do 31 marca 2010 r.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszej akcji i dziękujemy za każdą ofiarowaną książkę.

Szczegóły w załączniku. kliknij


2009

Dnia 3 grudnia 2009 r. w naszej bibliotece oddbyło się spotkanie z podkomisarzem Policji p. Krzysztofem Kazkiem.
Prelekcja dotyczyła agresji i przemocy w szkole.
W spotkaniu uczestniczyło 35 nauczycieli i pedagogów
ze szkół Rybnika i okolic.

 


W dniach 5-6 listopada 2009 roku grupa nauczycieli bibliotekarzy PBW
w Rybniku oraz filii z Wodzisławia Śl. i Raciborza uczestniczyła w IV Forum Młodych Bibliotekarzy, które odbyło się w Publicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie.

 


PBW w Rybniku zaprasza na wystawę Wojciech Korfanty, która będzie otwarta do 15 listopada 2009 roku.

Zapraszamy!!!
 

 

Konkurs międzyszkolny na komiks z okazji Roku Korfantego.
Szczegóły na stronie www.rybnik.pl/bsip


Nasza biblioteka od 01 czerwca 2009 r. rozpoczęła wypożyczanie książek w systemie komputerowym. Pierwszą kartę do wypożyczeń elektronicznych otrzymał wicedyrektor RODN i IP “WOM” w Rybniku mgr Adam Kapias.

 

 


W ramach tygodnia bibliotek 14 maja 2009 r. odbyło się spotkanie autorskie z panem Markiem Szołtyskiem. Uczestnikami byli uczniowie z Gimnazjum nr 2 w Rybniku.

 


 


Tydzień Bibliotek

08-15 maja 2009 r.: Amnestia dla czytelników przetrzymujących książki
11 maja 2009 r.: Lekcja biblioteczna dla uczniów szkoły podstawowej
14 maja 2009 r.: Spotkanie autorskie
14 maja 2009 r.: Głośne czytanie dla uczniów szkoły podstawowej


Dnia 01 kwietnia 2009 r. w naszej bibliotece odbyło się w miłej i świątecznej
atmosferze spotkanie wszystkich pracowników RODNiIP “WOM” w Rybniku.

 


Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rybniku zaprasza na wystawę Tadeusza Ciuraby “Słomkowe Impresje” która odbędzie się w dniach 22.04.-06.05.2009 r.
Uroczyste otwarcie i spotkanie z artystą odbędzie się
22.04.2009 r. o godz. 11.00
w bibliotece przy ul. Chrobrego 27 w Rybniku.
Zapraszamy!
 2009
26 marca 2009 r. w naszej bibliotece odbyło się spotkanie z komisarzem Policji
panem Krzysztofem Kazkiem.
Temat spotkania: “Zagrożenia Internetu”.
Prelegent przedstawił słuchaczom pokusy i zagrożenia czyhające na użytkowników, przede wszystkim nieletnich. W spotkaniu uczestniczyło 30 nauczycieli szkół z Rybnika, Raciborza, Lysek i okolic.