Katalog

Katalog on-line


UWAGA CZYTELNICY!

W katalogu on-line znajdują się pozycje oznaczone sygnaturą WOM(np. 2035 WOM), które należą do Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej “WOM” w Rybniku.
Książek tych nie można zamawiać ani wypożyczać, ponieważ nie znajdują się w bibliotece.

Pozycje oznaczone sygnaturą podręczny i czyt. są tylko do korzystania na miejscu.