Aktualności

 W styczniu pracujemy w soboty: 11-01-2020 i 25-01-2020 r.Zajęcia biblioterapeutyczne

Pomaganie innym


Zapraszamy do współpracy i przyłączenia się do naszej akcji.

 „Paczka dla polskiego kombatanta na Kresach”.

Dary przyjmujemy w naszej placówce :

PBW w Rybniku, 44-200 Rybnik, ul. Chrobrego 27 od 15 listopada do 20 grudnia 2019 r. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biblioteki (pon.-czw. 8.00-18.00, pt.8.00-15.00).

Co do paczki : Rodacy-Bohaterom_Lista-artykułów-do-paczki


Wystawa pokonkursowa “Mój pupil”, czynna od 02 grudnia 2019 r. do 10 stycznia 2020 r. Zapraszamy w godzinach pracy biblioteki.


Zajęcia biblioterapeutyczne

Szacunek i życzliwość


Ogólnopolski Dzień Biblioterapii

 • Zajęcia biblioterapeutyczne

Jubileusz 70-lecia PBW w Rybniku

Dnia 23 października w Zespole Edukacyjno-Artystycznym Przygoda w Rybniku odbył się Jubileusz 70-lecia naszej biblioteki. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele miasta i województwa śląskiego, dyrektorzy szkół i bibliotek, emerytowani nauczyciele-bibliotekarze oraz czytelnicy. W części artystycznej wystąpił Zespół Edukacyjno-Artystycznego Przygoda oraz odbył się koncert Artystów Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”. Uczestnicy wysłuchali także wykładu „Książka w nowoczesnym procesie edukacji i terapii” dr Wandy Matras-Mastalerz, obejrzeli jubileuszową wystawę i otrzymali monografię biblioteki.


Wystawa JubileuszowaOgólnopolski Dzień Głośnego Czytania

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania gościliśmy przedszkolaków z Przedszkola nr 1 w Rybniku. Wspólnie czytaliśmy fragmenty wybranych bajek. Podczas spotkania została przeprowadzona zabawa integracyjna. Na pożegnanie dzieci otrzymały słodki poczęstunek.


OSIEM LEKTUR NA ÓSME NARODOWE CZYTANIE

Spotkanie odbyło się we wrześniu 2019 r. w czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku. Przygotowane fragmenty ośmiu nowel czytali uczniowie z Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku wraz z opiekunem oraz nauczyciele bibliotekarze z PBW w Rybniku i filii w Raciborzu. Została przedstawiona prezentacja multimedialna na temat autorów nowel, a także przygotowana okolicznościowa wystawa.

Czytaliśmy fragmenty:

 1. Dobra pani – Eliza Orzeszkowa;
 2. Dym – Maria Konopnicka;
 3. Katarynka – Bolesław Prus;
 4. Mój ojciec wstępuje do strażaków (ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą) – Bruno Schulz;
 5. Orka – Władysław Stanisław Reymont;
 6. Rozdzióbią nas kruki, wrony… – Stefan Żeromski;
 7. Sachem – Henryk Sienkiewicz;
 8. Sawa (z cyklu: Pamiątki Soplicy) – Henryk Rzewuski.

Wystawa prac uczniów rybnickich i powiatowych szkół podstawowych i ponadpodstawowych biorących udział w cyklicznym konkursie  „Bóg – Honor – Ojczyzna – Pamięć”.

Organizatorami imprezy historycznej byli: OM NSZZ „Solidarność Pracowników Oświaty” w Rybniku oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 8 w Rybniku.

Hasło przewodnie  tegorocznej edycji  brzmiało: Powstania śląskie i ich uczestnicy .

Zapraszamy na wystawę w dniach 16.09 – 30.10.2019 r. w godzinach pracy biblioteki.


Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020

 1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
 2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
 3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
 4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
 5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.