Aktualności

Zapisy pod nr tel. 32 4222059


Zapraszamy uczniów szkół podstawowych (klasy I-III oraz IV-VII) do udziału
w konkursie WIELKA LIGA CZYTELNIKÓW.

Regulamin oraz formularz rejestracyjny dostępne na stronie internetowej projektu www.wielka-liga.pl

Zgłoszenia, podpisane przez dyrektora placówki, prosimy dostarczyć (w formie papierowej lub skanu) do 15 stycznia 2018 r. na adres pbwrybnik@wom.edu.pl

—————————————————————————————————————————————-

—————————————————————————————————————————————-

Zajęcia biblioterapeutyczne

Od września 2017 r. w naszej bibliotece odbywają się zajęcia biblioterapeutyczne. Uczestniczą w nich uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rybniku.

Zajęcia 3. Dzielenie się z innymi.

Zajęcia 2. Jak poradzić sobie ze złością?

Zajęcia 1. Oswojenie z innością.

Zapraszamy na wystawę

Informacja o p. Brygidzie Przybyła

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim Pracownikom Oświaty życzymy pięknych i szlachetnych pomysłów, które dają się urzeczywistnić, cierpliwości i wytrwałości w codziennej pracy.

 

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku  zaprasza wychowawców klas III, IV lub V do udziału w nowym ogólnopolskim programie:

„Apteczka pierwszej pomocy emocjonalnej – ogólnopolski program profilaktyki uniwersalnej i promocji zdrowia.”

Szczegóły i zapisy pod linkiem: http://wom.edu.pl/?page_id=5527

Zapraszamy!


Zespół Szkół Urszulańskich w Rybniku we współpracy z rybnickim oddziałem TNBSP, PiMBP w Rybniku oraz PBW w Rybniku organizuje:

Międzyszkolny konkurs na plakat Czytam, bo

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Szczegóły pod linkiem: http://www.bsip.miastorybnik.pl/czytam/bo.htm


Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018

  1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
  3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
  4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
  5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
  6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

Dnia 29 września 2017 r. z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania gościliśmy uczniów klasy VI SP 34 w Rybniku. Wspólnie czytaliśmy fragmenty wybranych utworów, także w języku angielskim. Podczas spotkania została przeprowadzona zabawa integracyjna. Na pożegnanie dzieci otrzymały słodki poczęstunek.