pracownicy

mgr Sabina Frost – kierownik filii
absolwentka Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej w Akademii Pedagogicznej w Krakowie
email:s.frost@wom.edu.pl

mgr Arleta Hoffmann-Piasecka
absolwentka Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej w Akademii Pedagogicznej w Krakowie
email:arhopa@wom.edu.pl

mgr Agata Śliwicka
absolwentka Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej w Akademii Pedagogicznej w Krakowie
email:a.sliwicka@wom.edu.pl

mgr Jolanta Świątek-Gruszka
absolwentka Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
email:j.swiatek@wom.edu.pl