regulamin

 

Regulamin

  • Przy zapisie do biblioteki należy przedłożyć dowód osobisty
  • Jednorazowo można wypożyczyć 10 woluminów na okres 1 miesiąca.
  • Do korzystania z usług biblioteki uprawnia karta biblioteczna wydana przy zapisie ( koszt 10,00)
  • Za samowolne przedłużenie terminu zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych pobiera się kary pieniężne w wysokości ustalonej przez Radę Biblioteki

Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki określa regulamin

Załącznik do regulaminu ZAŁĄCZNIK nr 1

Statut Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku

Statut PBW