dane biblioteki

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA w Rybniku
Filia w Raciborzu
ul. Słowackiego 55
47-400 RACIBÓRZ
tel/fax 032 419 00 02

e-mail: pbwraciborz@wom.edu.pl


Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rybniku –
Filia w Raciborzu,
działająca jako część systemu oświaty, służy szeroko rozumianym potrzebom nauki i kształcenia, a tym samym stanowi dla każdego nauczyciela jedno z najważniejszych miejsc w procesie samokształcenia oraz doskonalenia zawodowego.
Biblioteka Pedagogiczna jest placówką oświatową wchodzącą w skład krajowej sieci bibliotek pedagogicznych. Organem prowadzącym Bibliotekę jest Samorząd Województwa Śląskiego. Organem nadzorującym jest Śląskie Kuratorium Oświaty
Biblioteka Pedagogiczna w Raciborzu udostępnia swoje zbiory nauczycielom, wychowawcom, studentom, osobom dokształcającym się, prowadzącym działalność pedagogiczną oraz przygotowującym się do zawodu nauczycielskiego z terenu miasta i gminy Racibórz.

Biblioteka mieści się w budynku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej

budynek

Budynek przy ul. Słowackiego 55, w którym od 1975 roku znajduje się siedziba naszej biblioteki