Aktualności
2019 – ROK POWSTAŃ ŚLĄSKICH

POWSTANIA ŚLĄSKIE – zestawienie bibliograficzne

WOJCIECH KORFANTY – zestawienie bibliograficzne


2019 ROKIEM STANISŁAWA HADYNY – założyciela Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”


Wyniki etapu powiatowego

konkursu

Wielka Liga Czytelników

28.02.2019 r. 

powiat raciborski

klasy 1-4  Szkoła Podstawowa nr 8  – 138/150

klasy 5-8 Szkoła Podstawowa nr 8 – 130/150

 powiat wodzisławski

klasy 1-4  Szkoła Podstawowa nr 2 Rydułtowy – 146/150Z dniem 7 stycznia 2019 r. nasza Biblioteka uruchomiła nowy katalog internetowy Libra NET.

Aby Czytelnik mógł się zalogować na swoje konto w katalogu, musi posiadać zarejestrowaną nazwę użytkownika. Na państwa adres email zostanie wysłany kod aktywujący (prosimy sprawdzić SPAM)

Narzędzie dostosowane jest także do urządzeń mobilnych, czytelnicy mogą komfortowo przeszukiwać zasoby korzystając z telefonów komórkowych oraz tabletów.

Instrukcja logowania Libra Net -logowanie   Polecamy nowości:

Pozostałe nowości w zakładce: zbiory  


Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019

  1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów. ODZYSKANIE NIEPODLEGŁOŚCIPIŁSUDSKI JÓZEFWYCHOWANIE PATRIOTYCZNE
  2. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów. KREATYWNOŚĆ
  3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego. DORADZTWO ZAWODOWE
  4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci. CYBERPRZESTRZEŃCYBERPRZEMOCINTERNET – ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWO