jubileusz 65-lecia

Jubileusz 65-lecia biblioteki

W maju Biblioteka Pedagogiczna obchodziła jubileusz 65-lecia swojego istnienia. Z dnia 2 maja 1951 roku pochodzi bowiem pierwszy wpis
w księdze inwentarzowej księgozbioru naszej placówki.
Z tej okazji odbyła się uroczystość jubileuszowa, w której uczestniczyło wielu zaproszonych gości:
przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Rybniku wicedyrektor pani Sylwia Bloch i główna księgowa pani Agnieszka Rękawek, dyrektor biblioteki PWSZ pani Zenona Mrożek, bibliotekarze Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rybniku, liczne grono nauczycieli bibliotekarzy z raciborskich szkół oraz pan Dariusz Biel z zaprzyjaźnionej księgarni „SOWA”.
Z okazji jubileuszu na ręce pani kierownik Sabiny Frost spłynęło wiele gratulacji, podziękowań i pięknych życzeń.
Uroczystość uświetnił występ artystyczny skrzypaczki Elżbiety Skrzymowskiej.