jubileusz 55-lecia

Jeśli chcesz pomóc bibliotece – weź udział w akcji:
“PODARUJ BIBLIOTECE KSIĄŻKĘ NA URODZINY”


W tym roku 2 maja BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA w Raciborzukończy 60 lat !!!
Ten dzień to doskonała okazja żeby podarować książkę,
dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą
o włączenie się do tej akcji

OTO LISTA NASZYCH DARCZYŃCÓW,
KTÓRZY JUŻ WŁĄCZYLI SIĘ DO AKCJI JUBILEUSZOWEJ:

STAROSTWO POWIATOWE W RACIBORZU

WYDAWNICTWO BRANTA

WYDAWNICTWO SONIA DRAGA

AGENCJA PROMOCJI ZIEMI RACIBORSKIEJ

55 lat biblioteki pedagogicznej

Dnia 2 maja 2006 r. minęło 55 lat od dokonania pierwszego wpisu w księdze inwentarzowej Biblioteki Pedagogicznej w Raciborzu.
Biblioteka została powołana do życia w 1951 roku.
Z okazji jubileuszu 55-lecia działalności Biblioteki Pedagogicznej w lokalnym środowisku oświatowym, dnia 25 kwietnia 2006 r. w Sali kameralnej Raciborskiego Centrum Kultury pracownicy biblioteki zorganizowali uroczyste spotkanie w gronie osób związanych z raciborskim środowiskiem oświatowym, nauczycieli bibliotekarzy i przyjaciół biblioteki.
Wśród wielu znamienitych gości znaleźli się: Inspektor Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Adam Kapias, wicedyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Katowicach Elżbieta Herich, wiceprezydent Miasta Raciborza Mirosław Szypowski, pani Teresa Piasecka z Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta w Raciborzu, Prorektor ds. dydaktyki PWSZ dr hab. Marian Kapica, Dyrektor Raciborskiego Centrum Kultury Leszek Wyka, pani Maria Szymanowska przedstawiciel Śląskiego Kuratorium Oświaty Delegatury w Rybniku, a także dyrektorzy placówek oświatowych i nauczyciele bibliotekarze z wielu raciborskich szkół. Na jubileusz przybyli też emerytowani pracownicy raciborskiej książnicy pedagogicznej.

Podczas uroczystości goście mogli wysłuchać wspaniałego wykładu dr Janusza Nowaka na temat “Miejsca książki w dobie globalizacji”oraz informacji pani Romany Piechy na temat działalności Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich.
Uroczystość uświetnił występ artystyczny w wykonaniu młodzieży z Gimnazjum nr 3 przygotowany pod kierunkiem nauczycieli pani Ewy Koczwary i pana Mariusza Janickiego. Inscenizacja pt. “Na plebani w Tworkowie” o życiu ks. Augustyna Weltzla zachwyciła publiczność, a historyczna scenografia stworzyła wspaniały klimat harmonizujący z charakterem całej uroczystości.
Podczas spotkania odbyła się także prezentacja i kiermasz publikacji OFICYNY WYDAWNICZEJ “IMPULS” Z KRAKOWA

Z okazji jubileuszu zespół pracowników opublikował monografię placówki, w której prezentuje jej historię, rozwój działalności, zmiany organizacyjne oraz osiągnięcia.
Publikacja zawiera informacje o zakresie usług i zbiorach biblioteki, omawia działalność informacyjno – bibliograficzną, przedstawia warsztat informacyjny placówki i formy współpracy ze środowiskiem lokalnym, upowszechnia zakres, zasięg i formy pracy biblioteki na rzecz lokalnego środowiska oświatowego.

W swojej 55 – letniej tradycji Biblioteka Pedagogiczna w Raciborzu dopracowała się pokaźnych zbiorów, rozbudowanych katalogów, wspaniałej kartoteki bibliograficznej, to także czas wielu zmian kadrowych, lokalowych, technologicznych i ciągłego rozwoju placówki. Na przestrzeni tych lat doczekaliśmy się zbiorów liczących ponad 48 tys. woluminów, ponad 60 tytułów czasopism w bieżącej prenumeracie oraz skomputeryzowanej bazy katalogowej.