wypożyczenia międzybiblioteczne

Nasza biblioteka proponuje
Wypożyczenia Międzybiblioteczne
z bibliotek krajowych

Regulamin:

  • Wypożyczalnia Międzybiblioteczna w miarę możliwości sprowadza materiały (literaturę naukową) ze zbiorów innych bibliotek krajowych, w przypadku gdy nie posiada ich we własnych zbiorach;
  • Obowiązkiem osoby zamawiającej jest podanie dokładnych danych bibliograficznych zamawianej książki;
  • Zamówienia można składać osobiście w naszej bibliotece
  • Wypożyczenie jest płatne, a jego kosztami obciąża się Czytelnika zamawiającego (opłata za przesyłkę zgodna z cennikiem opłat pocztowych
  • Termin realizacji zależy od instytucji wypożyczającej materiały
  • Sprowadzone materiały udostępnia się zgodnie z zasadami przyjętymi przez bibliotekę wypożyczającą (najczęściej na okres 4 tygodni, do korzystania w czytelni)