dla nauczycieli bibliotekarzy

 Polecamy bibliotekarzom: ARCHIWUM CYFROWE Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich

Dostęp do pełnotekstowych publikacji w formacie pdf

 

 

 

 

 

 

 

AKTUALNE TENDENCJE OCHRONY ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH I ARCHIWALNYCH

Redakcja: Drewniewska-Idziak Barbara  2002

 

 

 

 

BIBLIOFILSKIE SILVA RERUM.  Szkice, notatki, wypisy / Kempa  Andrzej.- 2002

 

 

 

 

 

BIBLIOTEKA 2.0.  Biblioteka w środowisku społecznościowego internetu. Seria NAUKA – DYDAKTYKA – PRAKTYKA / redakcja  Gmiterek Grzegorz, 2012

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTEKA OTWARTA DLA CZYTELNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH / Materiały z konferencji Grudziądz 2001 – Warszawa 2002

 

 

 

 

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA DZISIAJ / Staniów Bogumiła

seria NAUKA – DYDAKTYKA – PRAKTYKA, 2012

 


PREZENTACJA: WSPÓŁPRACA BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ ZE SZKOŁAMI


“Oprawioną książkę lepiej się czyta” – wizyta w pracowni introligatorskiej pana Józefa Hornego

 

Polecamy
konferencje, warsztaty i ciekawe wydarzenia dla bibliotekarzy:
www.womkat.edu.plWOM Katowice Klub Kreatywnego Bibliotekarza

www.rybnik.pl/bsip/Biblioteki szkolne i pedagogiczne

Literatura dla nauczycieli bibliotekarzy

Nowoczesna biblioteka : materiały z ogólnopolskiej Konferencji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Konstancin-Jeziorna, 29-30 maja 2009 r. / red. tomu Marcin Drzewiecki.- Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2009. – 178s.

Biblioteka w sieci – sieć w bibliotece / Małgorzata Kisilowska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Warszawa : Wydawn. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2010. – 172 s

Kształtowanie wizerunku biblioteki / pod red. Marii Czyżewskiej .-Białystok : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, 2007. – 210 s.

Bibliotekarz i prawo : podstawowe informacje o prawie dla pracowników bibliotek / Bolesław Howorka ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Warszawa : Wydawnictwo SBP, 2010. – 233s.

Biblioteki dla dzieci wczoraj i dziś / Grażyna Lewandowicz-Nosal ; [Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich] Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2008. – 115 s.

Po potopie : dziecko, książka i biblioteka w XXI : diagnozy i postulaty : praca zbiorowa / pod red. nauk. Danuty Świerczyńskiej-Jelonek, Grzegorza Leszczyńskiego i Michała Zająca Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2008. – 209s.

Vademecum skomputeryzowanego nauczyciela bibliotekarza / Mirosława Bogacz Warszawa : Agencja Sukurs, 2005. – 144 s

Szerokie okno biblioteki / Jadwiga Kołodziejska Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2006. – 161 s.

Rola teatru w edukacyjnej pracy bibliotekarza i nauczyciela / Małgorzata Pietrzak ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.- Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2007. – 159 s.

Zarządzanie zmianami w bibliotece / Maja Wojciechowska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Ateneum – Szkoła Wyższa Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2006. – 301 s.

Biblioteczna wartość naddana / Jacek Wojciechowski Kraków : Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego .- 2006. – 138 s

Książka, biblioteka, informacja : między podziałami a wspólnotą / pod red. Jolanty Dzieniakowskiej .- Kielce : Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2007. – 579s.

Magiczna biblioteka : zbójeckie księgi młodego wieku / Grzegorz Leszczyński Warszawa : Centrum Edukacji Bibliotekarskiej, Informacyjnej i Dokumentacyjnej im. Heleny Redlińskiej, 2007. – 208 s.