warsztat biblioterapeutyczny

Biblioteka posiada duży wybór pozycji zawierających teksty, które można wykorzystać w biblioterapii. Dostępne są również materiały zawierające scenariusze zajęć biblioterapeutycznych.Zamieszczony poniżej wykaz literatury zawiera adnotacje dotyczące zawartości treściowej.

BIBLIOTERAPIA – teksty terapeutyczne, scenariusze zajęć biblioterapeutycznych – wydawnictwa zwarte – WYKAZ LITERATURY

BIBLIOTERAPIA – teksty terapeutyczne, scenariusze zajęć biblioterapeutycznych – wydawnictwa ciągłe – WYKAZ LITERATURY

BAJKOTERAPIA – WYKAZ LITERATURY

 

Podróże do Krainy Bajkozofii

W poszukiwaniu mądrości życia, czyli podróż do Krainy Bajkozofii, pod takim tytułem nasza biblioteka prowadzi cykl warsztatów z elementami biblioterapii dla młodzieży gimnazjalnej – uczniów Gimnazjum nr 1 im. Wisławy Szymborskiej w Raciborzu.

Celem warsztatów jest zachęcenie młodego człowieka do „uprawiania filozofii”, czyli zadawania sobie pytań oraz refleksji na temat życia i jego sensu, dobra i zła, wartości oraz dokonywanych wyborów itp. Zajęcia oparte zostały m. in. o treści tzw. bajek mądrościowych, czyli „Bajek filozoficznych” M. Piqemala. Warsztatom, które są organizowane w bibliotece szkolnej towarzyszy wystawa inspirujących i pasjonujących książek do samodzielnej lektury, szczególnie polecanych młodzieży.

Potencjał terapeutyczny i edukacyjny bajek filozoficznych dostrzegła dr Wanda Matras-Mastalerz i opracowała na ich podstawie program zajęć dla młodzieży. Warsztaty prowadzone przez naszą bibliotekę zostały zainspirowane tym programem oraz wykorzystują niektóre jego elementy.

Pierwsze warsztaty z cyklu, zatytułowane Tylko nasiona, zostały przeprowadzone w dniu 9 marca.  

Więcej na temat można przeczytać na stronie Gimnazjum nr 1 w Raciborzu:

http://www.gim1.raciborz.com.pl/news.php?readmore=1081

Drugie warsztaty z cyklu, zatytułowane Dobre strony nieszczęścia i złe strony szczęścia, zostały przeprowadzone w dniu 18 maja.

Więcej na temat można przeczytać na stronie Gimnazjum nr 1 w Raciborzu:

http://www.gim1.raciborz.com.pl/news.php?readmore=1096

 

W trakcie zajęć biblioterapeutycznych wykorzystuje się różnego rodzaju zabawy i gry: aktywizujące, integrujące grupę, uczące współdziałania, psychologiczne i inne. Często są też uzupełnieniem treści zawartych w tekście terapeutycznym.

ZABAWY I GRY: *integracyjne *interakcyjne *rozwijające umiejętności społeczne *psychologiczne *psychoedukacyjne *sportowe i inne – WYKAZ LITERATURY