163 Search results

For the term "14".

KALENDARZ SZKOLEŃ

karta zgłoszenia na międzynarodową konferencję – POBIERZ DATA: TEMAT: KOORDYNATOR: 26.10 Czytać czy oglądać? Film w szkole mgr Małgorzata Pyszny 26.10 Obowiązki ABI w placówce mgr Alojzy Zimończyk 27.10 Konferencja „Nowa podstawa programowa –  programowanie...

Test

DATA: TEMAT: KOORDYNATOR: 24.09 Teacher training Day – warsztaty dla nauczycieli języka angielskiego przedszkoli i szkól podstawowych dr Katarzyna Wróbel 26.09 „Zabawy i ćwiczenia rozwijające sprawność manualną” Sprawdzone pomysły z wykorzystaniem różnych technik z uwzględnieniem...

„Sienkiewicz – mistrz współczesnych”

Szanowni Państwo, Ministerstwo Edukacji Narodowej   jako jeden z  podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017 wskazało: upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. Sejm RP  ogłosił 2016 rokiem Henryka Sienkiewicza. To symboliczne...

Wyniki konkursu dla nauczycieli

  Wyniki konkursu dla nauczycieli  na najciekawszy scenariusz zajęć poświęconych postaci i twórczości Henryka Sienkiewicza „ZADZIWIĆ SIĘ SIENKIEWICZEM”