158 Search results

For the term "14".

Wyniki konkursu dla nauczycieli

  Wyniki konkursu dla nauczycieli  na najciekawszy scenariusz zajęć poświęconych postaci i twórczości Henryka Sienkiewicza „ZADZIWIĆ SIĘ SIENKIEWICZEM”

„Ciepło z klasą”

  „Ciepło z klasą” to wielka akcja społeczna, powstała z myślą o polskich szkołach, mająca na celu wspieranie rozwoju postaw obywatelskich u uczniów oraz promocję urządzeń Odnawialnych Źródeł Energii firmy Galmet, największego polskiego producenta...