Conference – „Children’s rights and their observance”

prawa dziecka (1)
Materiał wideo – „Prawa dziecka jako uniwersalne wartości w edukacji” – tłumaczenie na język migowy