Promoting innovative collaborative teaching and learning

Fragment wywiadu udzielonego przez p. Sylwie Bloch – Dyrektora RODNiIP „WOM” w Rybniku na międzynarodowej konferencji „Collaborative Learning” w dniu 5 czerwca 2017 r.

Wywiad :