Kurs instruktażowy dla kierowników wypoczynku.

 

Kurs instruktażowy dla kierowników  wypoczynku y.

 

Czy chcesz zostać kierownikiem kolonii, obozu, albo zimowiska ?

Zapraszamy nakurs instruktażowy dla kierowników  wypoczynku w formach wypoczynku wyjazdowego ( kolonie, obozy, zimowiska) w kraju i poza granicami kraju, oraz wypoczynku w miejscu zamieszkania ( półkolonie, wczasy w mieście).

Data szkolenia: 24.06.2015r., godz. 15.30

                  25.06.2015r., godz. 15.15

 

Miejsce szkolenia: siedziba ośrodka, w Rybniku, ul. Parkowa 4a.

Czas trwania – 10 godz. dydaktycznych.

Koszt szkolenia – 220 zł

Zapraszamy  do zgłaszania się:

-nauczycieli  ( aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu);

instruktorów harcerskich ( od stopnia podharcmistrza włącznie);

inne osoby , jeśli maja potwierdzony co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo – wychowawczy lub dydaktyczno – wychowawczy ( także 3- letni wolontariat w zakresie pracy opiekuńczo- wychowawczej )

Wymagania wstępne:

  • aktualne zaświadczenie o zatrudnieniu,
  • wykształcenie co najmniej średnie,
  • odpowiednie warunki zdrowotne,
  • predyspozycje do pracy z dziećmi,
  • oświadczenie o pełnieniu funkcji wychowawcy kolonijnego lub zaświadczenie o ukończeniu kursu dla wychowawców,
  • posiadanie co najmniej trzy letniego stażu pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej

Kurs będzie realizowany zgodnie z rozp. MEN z dn.21.01.1997r. ( Dz. U. nr.12 i 18 z 1997r.) oraz rozp. MENiS z dn. 3.02.2006r. ( Dz.U.nr. 31 z 2006r.).Zaświadczenie o ukończeniu kursu: Druki zaświadczeń o ukończeniu kursu są zgodne z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej i są ważne zarówno w kraju jak i na terenie całej Unii Europejskiej. Ukończenie kursu daje prawo do pełnienia funkcji kierownika kolonii, zimowisk, obozów młodzieżowych organizowanych w Polsce i poza granicami RP. Zaświadczenie jest ważne na czas nieokreślony.

 

Zapisy Online 

Może Ci się również spodoba